یکی در آرزوی دیدن توست ، یکی در حسرت بوسیدن توست ، ولی من ساده و بی ادعایم ، تمام هستی ام خندیدن توست . .


بوسه اختراع طبيعت است براي هنگامي كه كلام قادر به بيان احساسات نيست


میگن بوسه پلی است بین قهر و اشتی ، پس بیا هی قهر کنیم هی اشتی .


اندکي آهسته تر زير اين باران بمان ، ابر را بوسيده ام تا بوسه بارانت کند


یه بوس لیمو شیرینی برات فرستادم ، زود بگیرش تلخ نشه !