امروز سالروز تولد پت و مته…!!! تو هم مثل من این روزو به خنک ترین آدمی که میشناسی تبریک بگو… جنبه داشته باش واسه خودم نفرست…!!!