بوی باران ; بوی سبزه ; بوی خاک
شاخه های شسته ; باران خورده ; پاک
آسمان آبی و ابر سفید , برگهای سبز بید
عطر نرگس , رقص باد نغمه شوق پرستوهای شاد
عید باستانی نوروز پیشاپیش مبارک باد


><(((>
><(((>
><(((>
من اولین کسی بودم که برای تو ماهی عید فرستادم.
سال نو مبارک


عطر نرگس، رقص باد. نغمه شوق پرستوهای شاد.خلوت گرم کبوتران
مست.نرم نرمک میرسد اینک بهار.خوش به حال روزگار
سال نو مبارک


Pishi , NA! Pishoni , NA
Pishbini, NA ! Pishkesh , NA
Pishamad , NA ! Pishnahad , NA
Pishddasti , NA
AHHH !!! Pishapish  Norooz mobarak


با توجه به احتمال گران شدن نرخ پیامک ، پیشاپیش نوروز  93 ، تولدت ، تولدم ، پیوندتان و قدم نو رسیده مبارک ، نور به قبرت بباره !