تو شب تولدت قلبم رو هدیه میکنم / واسه آرامش تو به دوریت عادت میکنم
عزیزم (  تاریخ تولد ) روز شکفتنت را جشن میگیرم . تولدت مبارک . . .