عزیزم ، زیباترین لحظه زندگیم را صرف با تو بودن میکنم و شکفتن زیبایت را در (…) مهر ، تبریک میگویم ، از طرف دوست دار همیشگیت (…)


(تاریخ تولد…..) طلوع (ماه تولد…..) ، (سن) گل سپيد را در گلدان عمرت مي فشانم به اميد روزي که گلدان عمرت صاحب صد شاخه گل شود.
*تولدت هزاران بارمبارک*


و ما با تمام عشق خود به همراه قاصدکهاي احساس ، پيام تولدت را به آسمان خوشبختي ميفرستيم
تا بتو بگويند عزيزترين ،{ تاریخ تولد….. } روز تولدت بر تو مبارک.


عزیزم منت بر سر تقویم گذاشتی و (فصل تولد مانند بهار ) را خجالت زده کردی و ( ماه تولد مانند اردیبهشت ) را سر افراز کردی
و عدد ( روز تولد مانند 20 ) رابرای من خوش یمن کردی ٬ عزیز دلم تولدت مبارک . . .


تو شب تولدت قلبم رو هدیه میکنم / واسه آرامش تو به دوریت عادت میکنم
عزیزم (  تاریخ تولد ) روز شکفتنت را جشن میگیرم . تولدت مبارک . . .