عزیزم در پناه مهربانی ات جوانه زدم و با نسیم صداقتت به بار نشستم
و معنا و مفهوم زندگی را در با تو بودن یافتم ، بهترین بهانه زندگیم ،
یک دنیا عشق و محبت خالصانه مرا به مناسبت روز تولدت پذیرا باش . . .


تقدیم به تنها بهانه زندگیم
تولدت را با افتخار به داشتنت پیشاپیش تبریک میگویم


عزیزم ، تماشای ( روز تولد مانند هشتمین ) شفق از ( شماره ماه فصل مانند اولین ) ماه ( فصل تولد مانند زمستان ) ، تماشای حضور لطیف توست
در دل معطر هستی . . . تولدت مبارک . . .